over het COKW

Het Centrum voor Oude Kennis en Wijsheid wil je laten kennismaken met de wijsheid van de oude natuurreligies, en je uitnodigen om te ervaren hoe je kunt leven in respect en verbondenheid.
Hoewel natuurreligies door tijdsgeest en plaats zijn veranderd, is de essentie nooit verloren gegaan, namelijk het leren zien en ervaren van alle bestaan op zielsniveau. Het je eigen maken van de Oude Kennis en groei naar Eigen Wijsheid draagt bij tot een verrijking van jezelf in verbondenheid met al het leven op Aarde.

Geïnteresseerd in geestelijke groei?
Zoekend naar je innerlijke zelf ?

Het Centrum voor Oude Kennis en Wijsheid biedt een programma aan waarin acht levensthema's worden verkend en verdiept. De teamleden van het COKW brengen hiervoor ter begeleiding hun kennis en wijsheden uit het Sjamanisme, de Druïdische traditie, Wicca, Asatru en muziek&dans in. Naar aanleiding van de orientatiedag heb je de gelegenheid om om keuze te maken voor één of meerdere (of alle!) thema's.

Met dit programma nodigen we je uit om je eigen kracht en de krachten die ons omringen op een bewuste manier binnen de verschillende thema te beleven, en deze te gaan ervaren op alle niveaus van je dagelijkse leven in de 21e eeuw.

Interesse?
Je kunt bellen voor meer informatie naar de initiatiefnemers van het COKW, Ananta-Opleidingen, tel: 033-4481910
of mailen via de 'contact' knop in het menu links.